Niezależny bank centralny

Niezależność banku centralnego to jeden z warunków członkostwa w Unii Europejskiej. Dlaczego stawiane są takie wymagania? Co daje niezależność banku centralnego i od kogo właściwie ...

Czym jest bank centralny?

Bank centralny to instytucja, której zadaniem jest prowadzeniem państwowej polityki monetarnej. W naszym kraju misję tę wykonuje Narodowy Bank Polski. Do jego zadań należy przede ...
© Polityka monetarna . · ·
·