Czym jest bank centralny?

Warto poczytać na temat administratora bezpieczeństwa informacji

Bank centralny to instytucja, której zadaniem jest prowadzeniem państwowej polityki monetarnej. W naszym kraju misję tę wykonuje Narodowy Bank Polski. Do jego zadań należy przede wszystkim regulowanie emisji pieniądza, co przekłada się na jego wartość, a także stabilność cen. Innymi słowy, bank centralny stara się przeciwdziałać zbyt wysokiej inflacji.

Bank centralny w Polsce, jaki w innych krajach Unii Europejskiej, jest instytucją niezależną od rządu danego kraju. Oznacza to, że bank podejmuje decyzje samodzielnie, a politycy nie mogą mieć na nie wpływu. Taka niezależność gwarantuje większą swobodę i przede wszystkim stabilność działania.

Niezależność banku centralnego bywa też przyczyną sporów pomiędzy rządem, a zwłaszcza ministrem finansów a samym bankiem. Taka sytuacja miała miejsce zarówno w odniesieniu do Narodowego Banku Polskiego, jak i Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto różne banki centralne wyznają odmienne zasady działania. Na przykład Europejski Bank Centralny różni się od Systemu Rezerwy Federalnej (bank centralny w USA) podejściem do relacji pomiędzy polityką monetarną a bieżącą sytuację gospodarczą.

www.3--3.org

Recent Articles

Leave a Reply

© Polityka monetarna . · ·
·