Operacje otwartego rynku

Jednym z kluczowych elementów polityki monetarnej Państwa są tzw. operacje otwartego rynku. Mówi się w tym wypadku o polityce ekspansywnej lub restrykcyjnej. Pierwsza z nich określana jest mianem łagodnej, druga natomiast – restrykcyjnej. Na czym dokładnie polega różnica tymi podejściami?

Polityka, która ma charakter ekspansywny stosowana jest wówczas, gdy istnieje potrzeba pobudzenia popytu globalnego. Państwo zwiększa podaż pieniądza, wrasta również dochód narodowy oraz zatrudnienie. Niestety podejście to może zaowocować zwiększą inflacją. Do walki ze zjawiskiem inflacji stosuje się z kolei politykę restrykcyjną. Twarde podejście polega na ograniczaniu podaży pieniądza. W ten sposób zbyt wysoki popyt jest obniżany, co hamuje także wzrost cen.

Recent Articles

Leave a Reply

© Polityka monetarna . · ·
·