Cel polityki monetarnej

Polityka monetarna wchodzi w skład polityki gospodarczej. Dwa pozostałe elementy to polityka fiskalna oraz polityka strukturalna. Każda z tych części odpowiedzialna jest za inny ...

Polityka monetarna to nie wszystko

Działania banku centralnego mają bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę. Bank centralny stara się przede wszystkim utrzymać równy poziom cen, a więc regulować poziom inflacji ...
© Polityka monetarna . · ·
·