Operacje otwartego rynku

Jednym z kluczowych elementów polityki monetarnej Państwa są tzw. operacje otwartego rynku. Mówi się w tym wypadku o polityce ekspansywnej lub restrykcyjnej. Pierwsza z nich określana ...
© Polityka monetarna . · ·
·