Niezależny bank centralny

Niezależność banku centralnego to jeden z warunków członkostwa w Unii Europejskiej. Dlaczego stawiane są takie wymagania? Co daje niezależność banku centralnego i od kogo właściwie ...
© Polityka monetarna . · ·
·