Stałe oprocentowanie kredytu a stopy procentowe

Pojedynczy obywatel nie ma zbyt wielkiego wpływu na wysokość stóp procentowych. Za to wysokość stóp procentowych może mieć duży wpływ na niego. Zwłaszcza wtedy, gdy postanowił ...

Stopy procentowe a kredyt walutowy

Przeciętnemu obywatelowi naszego kraju stopy procentowe są obojętne, dopóki obywatel ten nie postanowi zaciągnąć kredytu. Wówczas wszelkie decyzje banku centralnego mające ...
© Polityka monetarna . · ·
·