W jaki sposób staramy się o przyznawanie rent i emerytur

Staranie się o przyznanie renty czy emerytury wymaga od danej osoby zaangażowania. Tutaj trzeba samodzielnie zadbać o to, by takie świadczenie było wypłacane.

Trzeba w przypadku emerytury złożyć wniosek, w momencie, gdy zbliżmy się do wieku emerytalnego i gdy mamy już wypracowany odpowiedni staż pracy. Wtedy składamy wszystkie wymagane dokumenty.

Sprawdzamy też w oddziale ZUS czy KRUS oraz w urzędzie gminy, jakie dokumenty są potrzebne, czy mamy wszystko odpowiednio udokumentowane, czy są jakieś okresy nieskładkowe, czy trzeba donieść jakieś zaświadczenia. Dzięki temu przy składaniu wniosku będziemy tak długo czekać na pozytywne rozpatrzenie go.

Jeśli będzie brakować jakichś dokumentów, załączników, to wtedy ten czas się wydłuża, trzeba będzie donosić te brakujące elementy, przez co będziemy dłużej czekać na wypłatę świadczeń. Co ważne, nie trzeba się obawiać, że jeśli nie zdążymy złożyć tych wszystkich dokumentów przed osiągnięciem wieku emerytalnego, że trzeba będzie nanosić jakieś poprawki,że wtedy nie otrzymamy za ten okres wypłaty świadczenia.

Emerytura przysługuje nam od momentu, kiedy osiągnęliśmy do niej uprawnienia, tak więc całość tych świadczeń, jakich nie wypłacono nam jeszcze z powodu nierozpatrzenia wniosków w terminie nie przepada, tylko zostaje wyrównana, po pozytywnym rozpatrzeniu naszego podania. W przypadku gdy ZUS nie dysponuje z jakichś przyczyn pełną dokumentacją naszego stażu pracy, są inne możliwości jego udowodnienia – np.

poprzez zeznania świadków..

Recent Articles

© Polityka monetarna . · ·
·