Wysokie stopy procentowe i inflacja

Wysokie stopy procentowe to największa bolączka kredytobiorców, zarówno tych potencjalnych, jak i tych, którzy kredyt już posiadają. Podsienie stóp procentowych wiąże się z wyższą ratą kredytu, co jest skutecznym środkiem hamowania popytu na te produkty bankowe. Podniesienie raty jest też niejednokrotnie boleśnie odczuwane przez posiadaczy kredytów hipotecznych i innych kredytów długoterminowych.

Niestety stopy procentowe to także podstawowe narzędzie kontrolowania finansów państwa i ważny element polityki monetarnej. W konsekwencji, bank centralny nie może „pójść na rękę” kredytobiorcom i obniżyć stopy, bo straciłaby na tym gospodarka całego kraju. Obniżone stopy procentowe, oznaczałyby wzrost popytu na kredyty. Z kolei większa ilość kredytów, to większa ilość pieniędzy w obiegu, a stąd już prosta droga do inflacji. Podniesienie stóp procentowych jest więc jedną z metod na hamowanie inflacji i kredytobiorcy muszą się niestety z faktem tym pogodzić.

Recent Articles

Leave a Reply

© Polityka monetarna . · ·
·